وکیل کلاهبرداری-کلاهبرداری از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد قانونگذار ایران در طول تاریخ تقنین بارها سیاست برخورد قضایی و اجتماعی خود را در خصوص کلاهبرداری تغییر و تشدید نموده است،البته اخیرا با تغییرات به عمل آمده تا حدی برخورد سنگین قبلی با کلاهبرداران تخفیف یافته است.

وکالت کلاهبرداری

عنوان کلاهبرداری یک عنوان رایج و عرفی است که گاها حتی در خصوص خلف وعده قراردادی نیز نسبت به شخص متخلف استفاده می شود ،در این جا مقصود از کلاهبرداری اصطلاح خاص کلاهبرداری نزد دادسراها و محاکم کیفری می باشد.

کلاهبرداری جرمی مقید به حصول نتیجه است لذا مادام که مال ،وجه نقد و … از زیان دیده دریافت نگردد جرم کلاهبرداری واقع نگشته و نهایتا مرتکب ممکن است تحت عنوان شروع به کلاهبرداری قابل مجازات باشد.

کلاهبرداری از دسته جرایم مرکب می باشد یعنی مجموعه چندین رفتار مختلف متضمن کلاهبرداری است بدین شرح که می بایست مرتکب رفتاری متقلبانه نسبت به زیان دیده انجام دهد و پس از اغفال وی مال موضوع جرم را از او گرفته و ببرد .

وکیل کلاهبرداری در تهران

نظر به کثرت طرح شکایت به موضوع کلاهبرداری و تخصص وکلای ما در زمینه فوق شما می توانید به صورت حضوری و آنلاین یا تلفنی از تجربه بسیار ما در زمینه طرح و دفاع از دعوای کلاهبرداری استفاده نمایید ،بسیاری از پرونده های مربوط به موضوع کلاهبرداری که در دفتر وکالت ما طرح گشته به نتیجه مطلوب موکلین منتهی گشته است و از این جهت تجربه قابل توجهی تیم حقوقی ما در دفاع از دعوای کلاهبرداری و عناوین زیر مجموعه آن دارد.

تخصص دفاع از اتهام کلاهبرداری و سایر عناوین اتهامی مربوط از قبیل انتقال مال غیر و تبانی برای بردن مال غیر …… نزد بهترین وکیل جرم کلاهبرداری می باشد،مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرم کلاهبرداری را از وکلای متخصص ما بخواهید ،شما می توانید از اتهام کلاهبرداری تبرئه شوید.