وکیل طلاق

وکیل طلاق -طلاق یک ایقاع تشریفاتی و طریق اصلی انحلال عقد نکاح بوده و دارای آثار قانونی بسیار در زمینه حقوق مالی و غیرمالی مربوط به نکاح می باشد،تقسیم بندی های بسیار در خصوص طلاق ارائه گشته است.

وکالت طلاق

وکالت طلاق بسته به اینکه مطلق بوده و دارای هیچگونه قید و شرطی برای وکیل در طلاق نباشد یا دارای شروط و قیود متعددی باشد متفاوت است ،در صورتی که وکالت در طلاق مقید به شروطی باشد از قبیل اثبات سوء رفتار مرد یا بیماری ساری یا ترک زندگی زناشویی و یا…. وکالت را وکالت مشروط می گویند.

از طرف دیگر ممکن است وکالت رد طلاق بدون قید و شرط بوده و محتاج به اثبات تحقق امری نباشد که در اینصورت زن می تواند با استفاده از وکالتنامه خود از طریق یک نفر وکیل طلاق با مراجه به دادگاه های خانواده از طرف مرد یا به صورت توافقی طلاق بگیرد.

انواع طلاق

انواع طلاق از نظر متقاضی طلاق

طلاق به درخواست مرد:طلاق حق مرد است و او می تواند هر زمان بخواهد زوجه خود را با مراجعه به دادگاه خانواده طلاق دهد لیکن اجرای رای طلاق محتاج به تعیین تکلیف در زمینه حقوق مالی خانواده و نیز حضانت فرزند یا فرزندان مشترک می باشد.

طلاق به درخواست زن:اصولا زن حق طلاق ندارد و صرفا می تواند در پاره ای از حالات از باب دفع عسر و حرج از خود از امکانات قانونی استفاده و از طریق دادگاه مرد را مجبور به طلاق نماید که این موارد عبارتند از:ترک زندگی زناشویی،مفارقت جسمانی ،ابتلای مرد به بیماری مقاربتی و روانی و ساری،تکرار ضرب و جرح،اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و قمار و …..

طلاق توافقی:زوجین در صورت عدم تفاهم اخلاقی می توانند با ثبت دادخواست طلاق توافقی و با طی مراحل خاص ان از قبیل مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و شرکت در کلاس ها و دوره های مشاوره و در نهایت با صدور و اجرای گواهی عدم امکان سازش از یکدیگر جدا شوند.

وکیل طلاق/مشاوره حقوقی طلاق

نقش وکیل طلاق در مشاوره حقوقی قبل از اقدام به درخواست طلاق و تشریح امکانات قانونی موجود انکارناپذیر بوده و میتواند شما را از صرف وقت و هزینه گزاف رها کرده و می تواند متناسب ترین راه قانونی نیل به نتیجه مطلوب را در کمترین زمان ممکن در اختیار شما قرار دهد .

 وکیل طلاق

وکیل طلاق و به طور کلی وکیل دعاوی زیر مجموعه حقوق خانواده از قبیل :

مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه

حضانت و نگهداری طفل

تغییر جنسیت

طلاق و سایر موضوعات حقوق خانواده

بدوا مراجعه کننده را از استرس ناشی از اختلافات و وقایع منشا مشکل دور کرده و سعی در تشریح حقوق و تعهدات ایشان از نگاه قانون می نمایید.

چرا که بسیاری از مشکلات مطروحه ناشی ازاسترس بالا و فقدان تمرکز و جهل به قوانین مربوط به مشکلات خانوادگی می باشد.

وکیل متخصص طلاق

عمده دعاوی قابل طرح در دادگاه خانواده که شاکله اختلافات مربوط به حقوق خانواده را به لحاظ موضوعی تشکیل می دهند به قرار ذیل است:

طلاق و سایر طرق انحلال نکاح از قبیل فسخ و انفساخ و بطلان نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

شروط ضمن عقد نکاح.ازدواج مجددو تجویز آن

جهیزیه و مهریه ونفقه زوجه و سایر اقارب

تمکین و نشوز.

اثبات نسب .

اهدای جنین وتغییر جنسیت و …

از میان موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده طلاق مبتلابه ترین این موارد است البته آثار مالی و غیر مالی ناشی از نکاح در ارتباط بسیار نزدیکی با اجرای حکم طلاق و شرایط و موانع آن می باشد.

که این مهم نیازمند تدقیق و داشتن اطلاعات حقوقی و فنی علیحده ای می باشد که وکیل متخصص طلاق می تواند آن را به راحتی در اختیار شما قرار دهد.

وکیل طلاق توافقی

ساده ترین و سریع ترین نوع طلاق این مورد است اما نقش وکیل و حضور او جهت دفاع از حقوق اصحاب دعوا و اثبات موارد موضوع توافق اهمیت بسیار دارد به طور خاص در صورت وجود فرزند مشترک اهمیت حضور وکیل طلاق توافقی دوچندان می گردد.

چرا که به موجب قانون در صورت مفارقت والدین به طلاق یا در عمل در صورت عدم توافق در خصوص حضانت فرزند مشترک تا 7 سالگی طفل اولویت با مادر و بعد از این تاریخ در اولویت پدر می باشد

البته در مورد طلاق توافقی غالبا زوجین قبل از ثبت دادخواست توافقات اولیه را در این خصوص انجام می دهند شیوه نگارش و تنظیم این توافق و از طرفی طرح و اثبات اصل وجود توافق از منظر قانونی بر عهده وکلای زوجین می باشد.

البته اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در خصوص الزام زوجین به حضور در مراکز مشاوره خانواده جهت تلاش برای پیشگیری از قصد زوجین برای طلاق سهولت این قسم دعوا را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و اطاله قابل توجهی در روند طلاق توافقی ایجاد نموده است.

وکیل طلاق توافقی می تواند شما را در جریان درخواست و اجرای حقوقتان در دادگاه خانواده یاری نماید.

طلاق به درخواست مرد

قانونا طلاق حق مرد است و او با مراجعه به محاکم صالح و اثبات رابطه زوجیت می تواند زوجه خود را طلاق دهد .

طلاق به درخواست مرد اصولا ارتباطی به مسائل مالی فی مابین از قبیل مهریه و نفقه و جهیزیه ندارد اما قانونگذار جهت حمایت از زن اجرای این حکم طلاق را منوط به موارد ذیل نموده :

1-پرداخت تمام حقوقی مالی زن

2-رضایت زن به اجرای حکم و ثبت طلاق

3- اثبات اعسار مرد از پرداخت حقوق مالی زن

4-گذشت زن از حقوق مالی خود

حضور وکیل در استیفای حقوق مالی ناشی ازنکاح برای زن و یا اثبات پرداخت آن از طرف مرد می توانداز تضییع حقوق زوجین جلوگیری کند .

بهترین وکیل طلاق

نحله

به موجب مقررات مربوط به حقوق خانواده اگر زن کارهایی را که شرعا جزو وظایف زناشویی اش نبوده و عرفا این کارها واجد ارزش اقتصادی باشد به درخواست مرد و بدون قصد تبرع انجام دهد مستحق مطالبه مبلغی به عنوان اجرت المثل کار در منزل همسر می باشد که عموما به درخواست زن یا وکیل او از طریق ساز کار قانونی مربوط قابل استیفاء می باشد.

ولی در صورتی که زن واجد شرایط پیش گفته نباشد یا قادر به اثبات استحقاق خود به مطالبه نگردد قانونا مستحق مطالبه مبلغی وجه رایج در کنار اجرای صیقه طلاق تحت عنوان نحله است به شرط اینکه :

اولا عدم درخواست و صدور حکم به طلاق از ناحیه زن و

ثانیا اینکه طلاق به درخواست مرد ناشی از عدم تمکین و نشوز از طرف زن نباشد

نقش بهترین وکیل طلاق طرح و دفاع از مراتب فوق الذکر می باشد.

داوری در دعوای طلاق

در دعوای طلاق به استثنای موارد طلاق توافقی دادگاه جهت تلاش برای صلح طرفین و ایجاد تفاهم و تشریح صحیح علت اختلاف موظف به ارجاع امر به داوری است،داور می بایست از اقارب نسبی زوجین باشد که قانون حمایت خانواده شرایط ماهوی و سنی خاصی برای انتخاب داور مقرر نموده لیکن نتیجه دعوای طلاق وابسته به نظر داوری نمی باشد ‌ دادگاه در صدور حکم آزاد می باشد.

 وکیل طلاق به درخواست زن

به حق دشوار ترین نوع طلاق از جهت شرایط طرح و اثبات تحقق موارد طلاق این مورد است زیرا قانونگذار موارد طلاق به درخواست زن را به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال و کیفیت رابطه زوجین به عنوان یک استثنای قانونی در شرایط خاص در نظر گرفته

علت این امر وجود حق طلاق بدوا و اصلا برای مرد است .

بهترین وکیل طلاق با تجربه و دانش کافی می توتند این استثنای قانونی را توسعه داده و در راستای منافع زن متقاضی طلاق از آن استفاده نمایید.

وکالت تخصصی طلاق

انواع طلاق از نظر امکان رجوع

رجوع یعنی مدتی که در طی آن مرد امکان رجوع از طلاق و الزام زن به ادامه زندگی زناشویی را دارد.

اصولا طلاق رجعی است یعنی مرد می تواند از طلاق رجوع کند مگر موارد زیر:

۱-طلاق زن قبل از نزدیکی

۲-طلاق زن یائسه

طلاق خلع و طلاق مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده

۴-طلاق سوم پس از دو مرتبه نکاح یا رجوع و ادامه زندگی زناشویی

موارد فوق طلاق بائن بوده و جدایی زوجین قطعی است و مرد در مدت عده حق رجوع از طلاق را ندارد.

رویه قضایی

با توجه به اینکه احکام مربوط به طلاق عمدتا ریشه فقهی داشته و قضات در صورت سکوت قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مراجعه به منابع فقهی می نمایند بهترین وکیل طلاق فردی است که در مجتمع قضایی صالح سابقه طرح و دفاع از دعوای طلاق در موارد مشابه را داشته و منبع فقهی و رویه قضایی مورد نظر رئیس شعبه مربوط را به خوبی می داند.

وکیل طلاق در تهران

حقوق خانواده از شاخه های پرکاربرد و دارای ظرافت های خاص خود در مقام شناسایی و حقوق طرفین دعوا است ،تخصص در طرح و دفاع و پیگیری در دعوای طلاق جهت کاهش اتلاف وقت و هزینه نقش قابل توجهی دارد.وکیل طلاق در تهران به آسانی با یک تماس در دسترس شماست،حتی ساده ترین اقدامات حقوقی پس از مشاوره حقوقی شانس موفقیت دارند.

وکیل طلاق.وکیل طلاق توافقی.وکیل طلاق،وکالت طلاق،وکیل طلاق در تهران

وکالت طلاق

وکالت طلاق به دو صورت مشروط و بدون قید و شرط اعطا می گردد،در وکالت مشروط اثبات شرط جهت استفاده از وکالت طلاق ضروریست ،لکن در وکالت ساده و بی قید و شرط وکیل در طلاق بدون احتیاج به اثبات امری به سادگی می تواند از اختیارات مربوطه استفاده نماید.

خواسته در دعوای وکالت در طلاق مقید بدوا احراز تحقق شرایط وکالت در طلاق و سپس استفاده از وکالت اعطایی می باشد.

وکیل طلاق در تهران بسیار است لکن به شما توصیه می کنیم دفاع از حقوق خود را به وکلایی بسپارید که دانش و تجربه کافی در زمینه دعاوی خانوادگی دارند.

شما می توانید از طریق تماس تلفنی یا به صورت حضوری از خدمات مشاوره طلاق و وکالتی ما استفاده نمایید.